اهدای خون همکاران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور در محل استقرار اکیپ اعزامی از سازمان انتقال خون البرز مبادرت به اهدای خون نمودند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، با هماهنگی های به عمل آمده توسط این مرکز با سازمان انتقال خون استان، اکیپی از این سازمان در محل مرکز به منظور دریافت خون اهدایی از سوی علاقه مندان مستقر شد و طی اقدامی خداپسندانه و نوع دوستانه و طبق سنت هرساله، همکاران بخش ها و واحدهای مختلف خون خود را جهت نیازمندان اهدا نمودند.

پاسخ دهید