شرکت فنی مهندسی خدماتی کشاورزی و دامپروری

شرکت فنی مهندسی خدماتی کشاورزی و دامپروری

مدیر عامل: رامین  چنگیزیسال تأسیس شرکت: ۱۳۵۷

سال ورود به مرکز رشد: ۱۳۹۵

ایده محوری: پرورش و تولید گوسفند پربازده

زمینه فعالیت: تولید نژاد پربازده- تولید اسپرم و تخمک نژادهای مذکور

محصولات / خدمات: بره های نر و ماده ار نژاد نو ترکیب- اسپرم و تخمک

ظرفیت تولید یا ارائه خدمات در سال: ۱۰۰۰ راس بره – ۱۵۰۰۰ دوز اسپرمتماس با ما

پست الکترونیک: bonyad.golestan@yahoo.com

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۹۲۴۶۷

نشانی: گرگان- خیابان گرگان جدید-گرگان جدید ۳۱ نبش کوچه اول- بنیاد تعاون زندانیان

 کدپستی: ۴۹۱۳۶۸۳۸۶۱