شرکت فنی مهندسی خدماتی کشاورزی دانش بنیان سبز اندیشان

شرکت فنی مهندسی خدماتی کشاورزی دانش بنیان سبز اندیشان

مدیر عامل: منوچهر شهبازیسال تأسیس شرکت: در شرف تاسیس

سال ورود به مرکز رشد: ۱۳۹۵

ایده محوری: تولید و توزیع و ارایه خدمات محصولات کشاورزی

زمینه فعالیت: تولید انواع گیاهان زینتی، دارویی، درختان مثمر و غیر مثمر و تولیدات گلخانه و ارائه خدمات مشاوره ای

محصولات / خدمات:

ظرفیت تولید یا ارائه خدمات در سال: ظرفیت تولید نشا گیاهان زینتی و دارویی ۱۰۰۰۰۰۰۰ شاخه و درختان غیر مثمر ۱۰۰۰۰۰۰ اصله و درختان مثمر  ۱۰۰۰۰ اصلهتماس با ما

پست الکترونیک: manouchehr.shahbazi@yahoo.com

تلفن: ۰۹۱۱۱۷۷۲۶۷۸

نشانی: گرگان-  خیابان شهید بهشتی  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

 کدپستی: