اهداف و ماموریت ها

اهداف و ماموریت ها

کشاورزی یکی از مهم ترین و توانمندترین بخش های اقتصادی کشورمحسوب شده که حدود نیمی ازتولید ناخالص ملی، یک سوم اشتغال، بیش از چهار پنجم صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم نیازهای صنایع تبدیلی کشاورزی را تأمین می نماید. این بخش به دلیل برخورداری از رشد مستمر و پایدار و درون زای اقتصادی و نیزبه علت دارابودن نقش اساسی و حیاتی که می تواند در ایجاد عدالت اجتماعی و استمرار مؤلفه های اصلی وابسته به آن ازجمله تأمین امنیت غذایی و توسعه اشتغال در جامعه داشته باشد، مستلزم حمایت جدی و اثر گذار می باشد. فعالیت های اجرایی از مراحل طراحی، برنامه ریزی و عملیات اجرایی بر اساس نتایج حاصل از مطالعات و با رعایت مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بعضاً سیاسی کشور صورت می گیرد، لذا روند توسعه و اجرای پروژه های مختلف در کشور بدون پشتوانه پژوهشی و تحقیقاتی مبتنی بر نیازهای جامعه ، موفقیت آمیز نبوده و درنهایت سبب از بین رفتن سرمایه و نیروی فعال خواهد شد.در حال حاضر پژوهش، خلاقیت و نوآوری اساسی ترین نیاز یک جامعه برای رسیدن به پیشرفت، توسعه، رفاه اجتماعی و استقلال واقعی می باشد و بدون اغراق می توان گفت تمام پیشرفتهای بشر به نوعی مدیون پژوهش و تحقیق و وابسته به آن است. در زمینه اهمیت تحقیق همین بس که امروزه میزان سرمایه گذاری در این امر، مهمترین شاخص توسعه یافتگی جوامع برای رسیدن به جامعه دانایی محورمحسوب می گردد. امید است مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، به همت پژوهشگران و محققین و سایرتلاشگران شریف این مجموعه بزرگ و در راستای تحقیق و پژوهش در حوزه وظایف بخش های موجود و با عنایت به رسالت بزرگ خود، بیش از پیش به ایفای نقش خویش بپردازد. با عنایت به اهداف و برنامه ریزی های انجام شده و به منظور بهبود وضعیت تولیدات کشاورزی و دامی و حفظ منابع طبیعی استان و حتی کشور اهداف زیر را دنبال می کند:


در بخش تحقیقات زراعی و باغی
پتانسیل یابی کشت محصولات مختلف زراعی و باغی درشرایط آب و هوایی استان.
فعالیت مستمر جهت معرفی ارقام اصلاح شده جدید و برتر درشرایط و مناطق مختلف استان.
مطالعه و تحقیق در زمینه خسارت های ناشی از تنش های زنده و غیر زنده وارد به گونه های گیاهی مختلف و حل مشکلات، مسائل زراعی و فیزیولوژیکی این گونه ها از جمله:
تعیین بهترین تاریخ کاشت، مناسب ترین تراکم بوته.
مناسب ترین روش و الگوی کاشت، داشت، میزان بذور مصرفی و … .
حفظ خلوص و تامین هسته های اولیه بذر و نهال محصولات مختلف زراعی و باغی.
اجرای طرح های مشترک با سایر بخش ها و واحدهای تحقیقاتی در زمینه های مختلف تغذیه، آبیاری، مکانیزاسیون،گیاهپزشکی و … .


در بخش تحقیقات گیاهپزشکی
شناسایی آفات و بیماری های مهم گیاهان زراعی، باغی و میزبانهای علف هرز آن در سیستم های زراعی مختلف.
تشکیل کلکسیون و مجموعه ایی از آفات، بیماریها و علفهای هرز استان (هرباریوم).
بررسی بیولوژی و بیواکولوژی آفات، بیماریها و علفهای هرز گیاهان.
جمع آوری و شناسایی دشمنان طبیعی آفات، بیماریهاو علفهای هرز قابل کاربردی درمبارزه بیولوژیک.
پیش آگاهی مربوط به آفات و بیماریهای محصولات زراعی به منظورکنترل و مبارزه به موقع با آنها.
بررسی، برنامه ریزی و تعیین کارائی طرق مختلف مبارزه با آفات، بیماریها و علفهای هرز و …. .
بررسی سموم شیمیایی یا بیولوژیک جدید به منظور جایگزینی سموم کم خطر و موثر در سیستم مبارزه تلفیقی با عوامل یاد شده و جلوگیری از مساله مقاومت آفات به سموم شیمیایی.
بررسی ترکیبات طبیعی به منظور جایگزینی آنها و حذف سموم شیمیایی.
همکاری در آزادسازی ارقام جدید و مقاوم به آفات، بیماریها و علفهای هرز.
پیگیری در حل مشکلات و مسایل گیاهپزشکی همکاران تحقیقاتی و بخشهای اجرایی.
ارایه خدمات علمی- آموزشی به سازمان نظام مهندسی، بخشهای اجرایی، درمانگاه های گیاهپزشکی و کشاورزان پیشرو و بهره بردار.


در بخش تحقیقات فنی و مهندسی
بررسی و تحقیق در مورد مسائل و توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار و روش های نوین آن.
ارزیابی راندمان های آبیاری و بررسی روش های افزایش عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی.
امکان استفاده از آب های نامتعارف درآبیاری تکمیلی محصولات زراعی.
کاربرد مدل های شبیه سازی در مدیریت آبیاری.
ارتقای بهره وری آب با استفاده از مدیریت های مختلف آبیاری.


در بخش تحقیقات خاک و آب
تهیه نقشه های رقومی حاصلخیزی خاک استان.
تعیین بهترین مدیریت مزرعه در اراضی شیبدار.
توصیه های کودی جهت محصولات زراعی و باغی.
تعیین حدودبحرانی عناصر جهت محصولات زراعی و باغی استان.
تعیین قابلیت و تناسب اراضی جهت محصولات زراعی استان.
مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی درسطح اجمالی تفضیلی و نیمه تفضیلی مجموعاً به مساحت ۲۲۴۰۰ هکتار.


در بخش تحقیقات منابع طبیعی
حفظ تعادل اکوسیستم با نگرش مبتنی بر توسعه پایدار.
تقویت نقش تحقیقات منابع طبیعی در برنامه ریزیها و اهداف کمی از قبیل ؛ شناسایی و بررسی و تعیین ظرفیت های بالقوه و بالفعل عرصه های منابع طبیعی، تعیین مناسب ترین روشهای حفظ، احیاء و بهره برداری بهینه از عرصه های منابع طبیعی.
بررسی و انجام مطالعات درزمینه مرتع(اکولوژی، اگرونومی و بهره برداری، به نژادی و مرتع داری).
بررسی و تحقیق در خصوص فلورگیاهی استان و تشکیل هرباریوم.
مطالعه و تحقیق در زمینه گیاهان دارویی و فرآورده های فرعی منابع طبیعی.
مطالعه و تحقیق در راستای کنترل و مدیریت عوامل بیولوژیک (حفاظت و حمایت منابع طبیعی).
بررسی و تحقیق در خصوص سرخدار، صنوبر و درختان سریع الرشد.
تحقیق و پژوهش در زمینه جنگل کاری،جنگل شناسی، جنگلداری و بهره برداری، سیاست و اقتصاد جنگل.


در بخش تحقیقات علوم دامی
شناسائی خصوصیات و ویژگیهای توده های دام بومی و ارایه راه کارهای مناسب به منظور حفظ آنها بعنوان بانک و ذخائر ژنی استان.
به گزینی،اصلاح نژاد، امکان پدیدآوری آمیخته های پربازده از توده های خالص موجود استان.
شناسایی منابع جدید استانی مواد غذایی قابل استفاده در تغذیه دام و طیور.
تعیین مناسبترین شیوه های نگهداری و عمل آوری ضایعات کشاورزی جهت خوراک دام و طیور.
پژوهش در پراکنش منطقه ای دام و طیور و زنبور عسل.
استفاده از روشهای علمی و عملی در افزایش بهبود کیفی و کمی تولیدات دامی استان.
پژوهش در زمینه معماری و کاربرد مواد و مصالح بومی در بهینه سازی جایگاه دام و طیور.
بررسی راههای گسترش و افزایش ارتباط فی ما بین تحقیق و اجرا مشارکت بخش خصوصی درتحقیقات علوم دامی.