مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

خانه     درباره ما    پذیرش    خدمات    شرکت ها     فرم ها    دستورالعمل ها

rahbarعلم و فناوری یکی از پایه های اقتدار اقتصادی یک ملت اســت. یک ملت با داشــتن دانش پیشرفته، فناوری پیشرفته، هم به ثروت می رسد، هم به استغنای سیاسی می رسد، هم آبرومند می شود، هم دستش قوی می شــود. به خاطر کلیدی بودن مسئله پیشرفت علم و فناوری، من نسبت به این مسئله حساسم.

(فرمایشات مقام معظم رهبری در حرم رضوی در سال ۱۳۹۱)

√ فراخوان پذیرش واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

                                                       

دفتر امور فناوری سازمان

سامانه جامع امور فناوری کشاورزی

مرکز کارآفرینی موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی

 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان گلستان

                                                       

رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از شرکت های دانش بنیان

اخبار مرکز رشد

 

حضور فعال شرکت دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی

حضور فعال شرکت دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی

شرکت دانش بنیان کشت بافت گیاهی هیرکان از مجموعه شرکت های فعال در مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی) حضوری فعال داشت. ادامه خبر

 

نشست تخصصی دکتر ولدان با همکاران و مدیران شرکت های مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

نشست تخصصی دکتر ولدان با همکاران و مدیران شرکت های مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

دکتر ابوالفضل فرجی رییس و همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس محسن باقری مدیر مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان، دکتر حجت اله ربانی نسب رییس واحد آموزشی شهید روحانی فرد کردکوی و مدیران واحد های فناور در نشست صمیمی با دکتر مجید ولدان مدیرکل دفتر فناوری، تجاری‌سازی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ حضور یافتند. ادامه خبر

 

بازدید دکتر ولدان از ایستگاه تحقیقات چالکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و شرکت های دانش بنیان حاضر در ایستگاه

بازدید دکتر ولدان از ایستگاه تحقیقات چالکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و شرکت های دانش بنیان حاضر در ایستگاه

دکتر مجید ولدان مدیرکل دفتر فناوری، تجاری‌سازی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر خود به استان گلستان و افتتاح ساختمان جدید مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان، از ایستگاه تحقیقاتی چالکی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و شرکت های دانش بنیان حاضر در آن در تاریخ یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ بازدید به عمل آورد. ادامه خبر

 

افتتاح ساختمان جدید مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور دکتر ولدان

افتتاح ساختمان جدید مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور دکتر ولدان

ساختمان جدید مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور دکتر مجید ولدان مدیرکل دفتر فناوری، تجاری‌سازی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در محل ایستگاه تحقیقاتی چالکی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ افتتاح شد. ادامه خبر