درباره ما

خانه     درباره ما    پذیرش    خدمات    شرکت ها     فرم ها    دستورالعمل ها

تاریخچه

در اردیبهشت ماه سال۱۳۹۲ مجوز مرکز رشد واحدهای فناور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صادر شد. این مرکز در سال ابتدایی بخشی از مباحث ساختاری، اساس نامه ای و زیر ساختی خود را به انجام رسانید و از ۱۳۹۳پذیرش شرکت ها را به طور گسترده تر شروع کرد و مراحل توسعه خود را به سرعت پیمود. حضور در شبکه منسجم مراکز پژوهشی زیر مجموعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و وجود دانشجویان و فارغ التحصیلان توانمند و نخبه استان و همچنین اعضای هیات علمی و محققین مرکز این امکان را به این مرکز رشد داده که بتواند شاهد استقرار شرکت های کیفی و عرضه محصولات در کلاس فناوری های مناسب موردنیاز بازار باشد. چشم انداز مرکز رشد در ۵ سال آتی تبدیل شدن به یکی از ۵ مرکز رشد برتر تخصصی کشاورزی کشور و ۲۰ شرکت دانش بنیان فعال و همچنین ایجاد زیرساخت های لازم به منظور شکل گیری کسب و کارهای دانش بنیان و پایدار دراستان است تا هرچه بیشتر در راستای اعتلای میهن عزیز اسلامی مان حرکت شود.


اهداف و ساختار سازمانی

این مرکز رشد بر اساس ماموریت های جدید سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و استفاده از یافته های تحقیقاتی موجود و همچنین تبدیل ایده به ثروت ، با هدف ایجاد بسترها و سازکار مناسب در حمایت از ایده های نوآورانه و فناورانه جامعه دانشگاهی و پژوهشی و جهت دهی آنها به سوی شکل­گیری کسب و کار پایدار و تجاری سازی محصولات تاسیس شده است. بدون شک توانمندسازی دانش آموختگان برای ورود به دنیای رقابت اقتصادی، و کمک به کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان و اقتصادی سازی نتایج تحقیقات کاربردی پایان یافته در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، از اهداف بعدی این مسیر خواهد بود.


ترسیم ساختار سازمانی

 


مدیر مرکز رشد

 

 

 

 

 

 

محمدمهدی لولایی

تحصیلات: مقطع دکترا رشته مدیریت

golestanroshd@gmail.com


حامیان مرکز رشد

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

پارک علم و فناوری استان گلستان