پذیرش

خانه     درباره ما    پذیرش    خدمات    شرکت ها     فرم ها    دستورالعمل ها

شرایط و روال پذیرش

پذیرش هسته ها و شرکت های متقاضی (اعم از شرکت های ثبت شده ، در حال ثبت و یا در حال تشکیل ) جهت استقرار در مرکز رشد فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان براساس معیارهای زیر انجام می شود.

  • ارائه یک ایده محوری ابتکاری، امکان پذیر و فناورانه( برای هسته ها)
  • ارائه تحلیل بازار و چشم انداز کسب و کار (Business plan)

ایده محوری ترجیحاً دارای ویژگیهای اقتصادی زیر باشد:

  • مقرون به صرفه و سود آور
  • مبتنی بر نیاز داخلی کشور و استان
  • منجر به اشتغالزایی و تولید کسب و کار گردد و از نیروهای متخصص دانش آموختگان دانشگاهها استفاده نماید.
  • قابلیت فروش دانش و فناوری را داشته باشد.

شرکت های متقاضی تنها پس از پذیرش می توانند از امکانات ارائه شده توسط مرکز از قبیل فضای استقرار، دوره­های آموزشی، نمایشگاه های تخصصی و … استفاده نمایند.

یادآوری: با استفاده از سامانه پذیرش مرکز رشد فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان نیازی به دانلود و پر کردن فرمها نیست. همه تراکنش ها بین مرکز و متقاضیان پذیرش در مرکز به صورت آنلاین و از طریق سامانه پذیرش انجام می گیرد.


شرایط عمومی پذیرش هسته فناور در دوره رشد مقدماتی

الف- حداقل یک نفر از اعضای اصلی دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر (در زمینه کاری شرکت) باشند.

ب- حداقل یک نفر از اعضای گروه به صورت تمام‌وقت در محل استقرار هسته حضور داشته باشد.

ج- اعضای هسته می‌توانند دانشجویان  مقطع کارشناسی در موقع تقاضا برای عضویت باشند.


شرایط عمومی پذیرش در دوره رشد

شرکت جهت ورود به دوره رشد  باید دارای شرایط زیر نیز باشد:

۱- متقاضیان دارای یک شخصیت حقوقی در قالب شرکت به ثبت رسیده شده با اعضای گروه کاری باشند.

شرکت هایی می توانند در این مرکز مستقر شوند که از زمان ثبت آنها بیش از ۳ سال نگذشته باشند.

۲- امتیاز لازم برای ورود به دوره رشد را اخذ نمایند.


 روال پذیرش شرکتها برای استقرار در مرکز رشد

 


شرایط و ضوابط فعالیت واحدهای  فناور مستقر در مرکز رشد

واحدهای فناور مستقر در مرکزرشد موظف هستند در مدت استقرار خود موارد زیر را رعایت نمایند:

۱-     تلاش در جهت رشد کمی و کیفی فعالیتهای تحقیقاتی واحد فناور

۲-     تبدیل ایده کاری به محصول یا خدمات مورد نظر و بازاریابی آن طبق برنامه ارائه شده  توسط واحد فناور، در طول  زمان استقرار در مرکز رشد

۳-     انعکاس ارتباط واحد فناور با مرکز رشد به نحو مناسب در کلیه مکاتبات و مدارک

۴-     بازپرداخت اعتبارات دریافتی در دوره حضور در مرکز رشد، مطابق با آیین‌نامه‌های مربوطه

۵-     پرداخت هزینه‌های خدمات دریافتی براساس تعرفه‌ها در موعد مقرر

۶-     همکاری با مرکز رشد در ارزیابی‌ دوره‌ای از روند رشد واحد فناور


خاتمه فعالیت واحد فناور در مرکز رشد

هر یک  از شرایط زیر به عنوان شرط خاتمه فعالیت واحد فناور در مرکز رشد  تلقی می‌شود :

۱-     دستیابی به معیارهای رشدیافتگی

۲-     عدول از ضوابط مرکز رشد

۳-     عدم موفقیت ناشی از قصور در پیشبرد ایده محوری به تشخیص مدیریت مرکز رشد

۴-     عدم دستیابی به اهداف کمی و کیفی

۵-     درخواست متقاضی مبنی بر عدم تمایل به ادامه استقرار در مرکز رشد

۶-     عدم اخذ امتیاز لازم جهت ورود به مرحله بعد

۷-     خروج واحد فناور از مرکز رشد، پس از انقضای قرارداد