آرشیو نویسنده : مدیریت سایت

اجرای طرح سنجش ضایعات میوه های هسته دار و شناسایی نقاط بحرانی آن طی برداشت تا مصرف به همت محققان بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی استان گلستان

به همت پژوهشگران بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، پروژه ...

ادامه مطلب »

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در بازدید از مرکز تحقیقات و آموزش استان بر تجهیز و و نوسازی ناوگان مکانیزاسیون مجموعه تأکید کرد

مهندس دهنوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان بهمراه دکتر برزعلی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از مرکز تحقیقات و ...

ادامه مطلب »