خوش آمدید

آرشیو نویسنده: مدیریت سایت

ارایه دستاوردهای پژوهشی محققان ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در کارگاه آموزشی داشت محصولات پاییزه

محققان ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان دستاوردهای پژوهشی خود ...

متن کامل »

بازدید محققان ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس از طرح های انتقال یافته های تحقیقاتی دیم شهرستان علی آباد کتول

محققان ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از طرح های ...

متن کامل »

انتصاب دکتر سید علی حسینی به عنوان سرپرست بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

دکتر سید علی حسینی عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع ...

متن کامل »

تقدیر معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از معاون برنامه ریزی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر احمد زارع فیض آبادی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از دکترعلیرضا قدس ولی ...

متن کامل »