آرشیو نویسنده : مدیریت سایت

بازدید ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان از روند برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

دکتر مهاجر ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان به همراه گروهی از مدیران و کارشناسان این سازمان از طرح ...

ادامه مطلب »