آرشیو نویسنده: مدیریت سایت

افتخار انتخاب پورتال مرکز تحقیقات و آموزش گلستان بعنوان پورتال برتر کشور و تقدیر از مهندس علیرضا برسلانی مسول پورتال

پورتال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بعنوان پورتال برتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ...

متن کامل »

برگزاری کارگاه آموزشی باقلا، برنامه‌های به نژادی و بررسی ویژگی‌های ارقام جدید و در دست معرفی به همت پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کارگاه آموزشی باقلا، برنامه‌های به نژادی و بررسی ویژگی‌های ارقام جدید و در دست معرفی، به همت دکتر فاطمه شیخ ...

متن کامل »

سخرانی مسئول آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش موسسه ترویج و آموزش کشاورزی در همایش ملی مدیران هنرستان‌های کشاورزی سراسر کشور در استان گلستان

همایش ملی مدیران هنرستان های کشاورزی تابعه وزارت آموزش و پرورش با حضور مسئولان ملی، استانی و مدیران هنرستان های ...

متن کامل »