برگزاری دوره آموزشی داشت سویا ویژه بهره برداران در شهرستان گرگان

کارگاه آموزشی باموضوع داشت سویا ویژه بهره برداران وکشاورزان به همت اداره آموزش و ترویج و با برنامه ریزی بخش آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در محل دهیاری روستای نصرآباد گرگان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این برنامه زیر نظر بخش آموزش این مرکز به مدت۱ روز و باحضور گرم کشاورزان منطقه برگزار شد و مدرس این دوره مروج مسئول پهنه با اشاره به مباحث این حوزه به تشریح موضوعات مرتبط با دوره: آفات، مبارزه بیولوژیک، تغذیه کودی و سایر موارد پرداختند و در ادامه در ارتباطی دو سویه، موضوعات جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

پاسخ دهید