حضور فعال پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران

بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران، از تاریخ ۸-۵ شهریور ماه سال جاری، با حضور دکتر بهمن پارسی رئیس کنگره، دکتر ابراهیمی رئیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، دکتر علی نجفی نژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکتر فرجی ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، محققان بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز و سایر علاقه مندان در تالار خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، به این کنگره تعداد ۱۰۰۴ مقاله ارسال شد که پس از داوری، تعداد ۱۵۰ مقاله جهت ارائه به صورت شفاهی و ۷۲۰ مقاله به صورت پوستر پذیرفته شد. همچنین طی روزهای برگزاری کنگره تعدادی سمپوزیوم تخصصی، کارگاه آموزشی، میزگرد علمی برای مطرح شدن موضوعات مهم گیاهپزشکی استان گلستان، برنامه ریزی شده بود که اعضای هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی: دکتر معصومه یونس آبادی، دکتر محمد علی آقاجانی، دکتر حجت اله ربانی نسب و دکتر حقیقی از اعضای اصلی پانل داوری در گروه های تخصصی و در سمپوزیوم دانه های روغنی در طول ۴ روز برگزاری کنگره بودند. سایر محققان و کارشناسان بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی نیز به صورت فعال در کنگره حضور داشتند و در مجموع ۱۰ مقاله (۳ مقاله به صورت شفاهی و ۷ مقاله به صورت پوستر) توسط اعضای بخش گیاهپزشکی ارایه گردید.
مقالات ارایه شده :
بررسی فلور و تعیین شاخص‌های غنا، تشابه و تنوع گونه‌ای جوامع علف‌های هرز مزارع کلزا در شهرستان‌های مختلف استان گلستان
لیلا حبیبیان، معصومه یونس آبادی، علیرضا ساوری نژاد (به صورت پوستر)
میزبان جدید ویروس مخطط توتون در استان گلستان
سمیرا شاملی(به صورت شفاهی)
ترپس غربی گل، آفتی جدید در مزارع سویای استان گلستان
ثمانه ملک شاهکویی (به صورت شفاهی)

شناسایی دو گونه بیمارگر Phytophthora ،عامل پوسیدگی ریشه و طوقه با تشکیل زئوسپور در مزارع گوجه فرنگی بجنورد
علی اصغر داوری کامران رهنما حجت ا… ربانی نسب
مقاومت لاین های امیدبخش گندم به بیماری لکه خرمایی و لکه برگی بایپولاریسی در مزرعه
حسن مومنی، همایون کاظمی، حسین براری ، * حجت االله ربانی نسب و محمد رضوی ،
کارآیی مخلوط بردو (%۲۰ SC (در کنترل بیماری پیچیدگی برگ هلو با عامل Taphrina deformans (Berk.) Tul. 4 ،
حسین خباز جلفایی مجید الداغی ، حجت اله ربانی نسب ، حسین ایرانی
همچنین در سمپوزیوم دانه های روغنی سخنرانی با عنوان (تهدید کشاورزی استان گلستان توسط علف هرز انگلی گل جالیز) توسط دکتر معصومه یونس آبادی ارایه گردید.

دکتر آقاجانی نیز هر کدام ۳ مقاله به کنگره ارایه نمودند.

پاسخ دهید