آغاز برداشت آزمایشات سویا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

برداشت آزمایشات و مزارع تولید بذر سویا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان پایان یافت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت: با تلاش و همت محققان، کارشناسان و همکاران پروژه های دانه ­های روغنی آزمایشات و مزارع تولید بذر سویا در سطح ۷ هکتار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی برداشت گردید. این آزمایشات شامل:
– مقایسه ارقام (بهاره، تابستانه، زودرس و دیررس)
– به زراعی (تاریخ کاشت و تراکم بوته)
– عارضه عدم غلاف بندی سویا (در شرایط نرمال و تنش خشکی)
– تغدیه
– بررسی تیمارهای خاک ورزی
و بررسی آفات و علف های هرز هستند و در حال حاضر اکثر این آزمایشات در مرحله پرشدن دانه هستند.

پاسخ دهید