بازدید رئیس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از مزارع تحقیقاتی و برنامه های توسعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان از مزارع پژوهشی و پروژه های پژوهشگران ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به این مرکز بویژه طرح های محصولات تابستانه کشت شده بازدید به عمل آورد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این برنامه ایشان پس از دیدار و خدا قوت به همکاران، از پروژه‌ها و طرح‌های اجراشده و مزارع آزمایشات بویژه وضعیت محصولات تابستانه شامل کنجد ناشکوفای بذری، ارقام سویا، ارقام برنج خشکه کاری به ­روش حفاظتی بدون شخم و ماش بازدید نموده و توضیحات لازم از سوی رییس ایستگاه و پژوهشگران مجری ارایه شد.
دکتر فرجی ضمن رضایت از وضعیت محصولات تابستانه، نقطه نظرات و توصیه­ های لازم را بیان نموده و از همکاران ایستگاه گنبد بابت زحمات شبانه روزی قدردانی نمودند.
شایان ذکر است در خصوص کنجد ناشکوفا نیز قرار بر مخلوط کشی و جداسازی ارقام در زمان رسیدگی فیزیولوژیک تاکید گردید تا ادامه کارهای به­ زراعی و تکثیر مجزای آنها در برنامه کاری سال های آتی قرار گیرد.

پاسخ دهید