بازدید رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و رییس اتاق بازرگانی استان گلستان از گنجینه طرح ها و دستاوردهای پژوهشی ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان

مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق؛ مهندس امیر یوسفی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و نایب رییس اول و مهندس سعید رستمی دبیر کمیسون کشاورزی اتاق بازرگانی استان گلستان از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله (گرگان) بازدید به عمل آورند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر ابوافضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر فیض بخش رییس ایستگاه و گروهی از پژوهشگران برگزار شد ابتدا دکتر فرجی در سخنانی ضمن خوش آمد، خلاصه ای از معرفی عملکرد، ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاوردهای ارزشمند همکاران در این ایستگاه را ارایه نمود و در ادامه از طرح ها و برنامه ها و پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا بویژه طرح های خشکه کاری برنج و کنجد بازدید بعمل آوردند.در پایان دکتر فاطمه شیخ توضیحات کاملی از برنامه به نژادی باقلا و خصوصیات ارقام معرفی شده باقلا ارایه نمود.

پاسخ دهید