نشست صمیمی رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه استان

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در نشستی با دکتر روزبهان رئیس سازمان مدیریت وبرنامه استان گلستان، گنجینه دستاوردها و توانمندی های همکاران شریف مجموعه را معرفی کرد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست که در محل دفتر ریاست سازمان مدیریت و برنامه استان برگزار شد دکتر فرجی با ارایه معرفی مرکز، به رد خیر و شرح جامع و کیفیت گنجینه دستاوردهای پژوهشگران شریف مجموعه و نقش آن در ارتقای کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی و معیشت کشاورزان پرداخت و توضیحات جامعی در خصوص خشکه کاری برنج و مشکلات موجود در این طرح و دستاوردهایی که تاکنون از این طرح برداشت شده و همچنین با توجه به وضعیت بحران آب در کشور و استان و مزیت اقتصادی کشت برنج برای کشاورزان استان و میزان مزیت صرفه جویی آب در این روش، به عنوان نمونه ای از برنامه های مجموعه، برای ایشان بازگو کرد.
رییس مرکز همچنین در خصوص جلب اعتماد کشاورزان از طریق ارایه ارقام و دستاوردهایی که به عینه گروه بهره بردار، مزایای آن را لمس کرده و منفعت آن را دریافت نموده اند، روش های انتقال دانش فنی و دستاوردها به کشاورزان و جامعه بهره بردار بویژه کارگاه های آموزشی و برنامه های روز مزرعه، برنامه های ثبت و گواهی بذر و نهال، وضعیت آموزش در بخش کشاورزی و… را برای دکتر روزبهان بیان کرد.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه نیز ضمن خیر مقدم و استقبال از ظرفیت ها و توانمندی های موجود در مرکز، در سخنانی گفت: امیدوار است با بهره گیری از ظرفیت های موجود، گام به گام در راه ارتقای استان و کشور تلاش نماییم.

پاسخ دهید