بازدید گروه پژوهشگران پروژه بین المللی اثرات جنگل زدایی و جنگل کاری بر باز پخش خاک در شمال ایران از استان گلستان

گروه پژوهشگران پروژه بین المللی اثرات جنگل زدایی و جنگل کاری بر باز پخش خاک در شمال ایران در استان گلستان بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که تحت عنوان پروژه بین المللی اثرات جنگل زدایی و جنگل کاری بر باز پخش خاک در شمال ایران با استفاده از فناوری هسته ای با حمایت آژانس بین المللی انرژی اتمی( IAEA) در استان گلستان بین سال های۲۰۱۶-۲۰۱۸ با هدایت پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شده است از مکان های اجرای این پروژه در شهرستان های آزادشهر و گالیکش توسط دکتر محمدرضا غریب رضا مجری مسول این پروژه و پروفسور پائلو پارتو (از کشور ایتالیا) کارشناس فنی اجرای پروژه های آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بازدید قرار گرفت و مهندس حسین عیسایی و دکتر لطف الله پارسایی به عنوان همکاران پروژه از این مرکز تیم مذکور را همراهی و توضیحات لازم را ارایه نمودند.

پاسخ دهید