برگزاری کارگاه آموزشی باقلا، برنامه‌های به نژادی و بررسی ویژگی‌های ارقام جدید و در دست معرفی به همت پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کارگاه آموزشی باقلا، برنامه‌های به نژادی و بررسی ویژگی‌های ارقام جدید و در دست معرفی، به همت دکتر فاطمه شیخ پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در دومین جشنواره حبوبات در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دکتر فاطمه شیخ پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز بنابه دعوت دبیرخانه جشنواره کارگاه آموزشی تحت عنوان باقلا، برنامه‌های به نژادی و بررسی ویژگی‌های ارقام جدید و در دست معرفی، برای دانشجویان و اساتید و کارشناسان برگزار نمود.
در این سخنرانی به مزایای کشت باقلا در استان و کشور، اهمیت باقلا به عنوان یک منبع تامین پروتئین و سازگار با شرایط اقلیمی و محیط زیست، مسائل و مشکلات تولید این محصول، راهکارها و روش‌های مختلف معرفی ارقام پرداخته شد.

پاسخ دهید