حضور کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در کارگاه آموزشی کنترل و گواهی بذر

کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در دوره آموزشی کنترل و گواهی بذر و غلات در مرکز آموزش عالی امام خمینی شرکت نمودند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در این خصوص گفت: در این دوره آموزشی که با حضور کارشناسان واحد استانی گلستان انجام شد در دو گروه در تاریخ های ۲۳/۸/۹۷ و ۳۰/۸/۹۷ در دوره آموزشی سرویس و نگهداری از تجهیزات آزمایشگاهی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال- کرج شرکت نمودند و با آخرین نکات این حوزه آشنا شدند.

پاسخ دهید