بازدید رییس بخش زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از روند طرح ها و آزمایشات در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

دکتر حسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از روند طرح ها و آزمایشات در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه دکتر مختارپور ریاست بخش به همرا محققان و اعضای کمیته فنی بخش ضمن بازدید از طرح ها و آزمایشات اجرا شده در ایستگاه گنبد از وضعیت کاشت پروژه ها و طرح های آزمایشی و تکثیری ایستگاه گنبد، همچنین از برداشت مکانیزه کنجد ناشکوفا بازدید به عمل آورده و پس از اتمام بازدید مزرعه ای، جلسه بررسی مسائل فنی در حضور رئیس و محققان این ایستگاه برگزار گردید.

پاسخ دهید