برنامه سخنرانی های هفته پژوهش سال ۱۳۹۷ مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

برنامه سخنرانی های علمی پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در هفته پژوهش سال ۱۳۹۷ اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس حسین عیسایی مسول واحد تجاری سازی تحقیقات وانتقال یافته های مرکز در این خصوص گفت: در راستای یزرگداشت هفته مبارک پژوهش و نکوداشت شایسته این آیین شریف، مجموعه برنامه هایی در بخش های مختلف این مرکز پیش بینی و برنامه ریزی شده است. در همین راستا در بحش ارایه دستاوردهای پژوهشی و انتقال دستاوردها و یافته های تحقیقاتی برای سخنرانی برنامه ریزی شده است که در لینک ذیل به پیوست می باشد.

لینک دانلود لیست سخنرانی های هفته پژوهش سال ۱۳۹۷

پاسخ دهید