برگزاری سلسله سخنرانی های علمی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

از مجموعه برنامه های علمی ارایه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، ۲ عنوان سخنرانی در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۷ در سالن پروفسور جعفر ارشاد گرگان ارایه شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این آیین که با حضور دکتر فرجی رییس مرکز، دکتر کیانی معاون پژوهشی و گروهی از اعضای هیات علمی و پژوهشگران انجام شد نخستین سخنران برنامه دکتر کمال پیغام زاده پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی با مقدمه ای درخصوص روغن های خوراکی کنجد و کلزا سخنان خود را آغاز نمود و در ادامه با توجه به طرح ها و پروژه های دانه های روغنی که با همت و حضور این مرکز انجام می شود و دستاوردها و پیشنهادات این حوزه را ارایه داد. سخنران بعدی دکتر کاظم یوسفی پژوهشگر بخش تحقیقات علوم دامی نیز درخصوص تولید جوجه گوشتی و مشکلات صنعت طیور اعم از بیماری و … سخنان خود را ارایه داد و در ادامه در گفتگویی دو طرفه سخنان ارایه شده مورد نقد و بررسی قرار گرفت.