برگزاری نشست هماهنگی نحوه انتشار اخبار و دستارهای بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نشست هماهنگی نحوه انتشار اخبار و دستارهای بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر جلال محمدزاده رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مهندس نجفی کارشناس بخش و رابط روابط عمومی و مهندس محمد حسن پناه مسول روابط عمومی مرکز در محل دفتر ریاست بخش برگزار شد در خصوص دسته بندی، تنوع اخبار، فعالیت های جاری، طرح ها و پروژه ها، دستاوردها و برونداد پژوهشی، فعالیت های متنوع همکاران بخش و … توضیحات لازم ارایه شد و در ادامه ضمن تعریف علمی خبر و گفتگو در خصوص عناصر و ارزش های خبری از سوی مهندس حسن پناه، نحوه انتشار و اعلام و خبررسانی برنامه های مورد بازنگری قرار گرفت و در همین خصوص در راستای فعال شدن بخش در این حوزه برنامه ریزی لازم و مقدماتی انجام شد.
شایان ذکر است بدنبال این نشست و در همین راستا سلسله انتشار مناسب رویدادها از سوی بخش آغاز شده است.