برگزاری نخستین جلسه توجیهی بهره برداری از سامانه ها و پایگاه های علمی سازمان تات در بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نخستین جلسه توجیهی کارشناسان اطلاع رسانی با پژوهشگران بخش های تحقیقاتی جهت بهره برداری دقیق از سامانه ها و پایگاه های علمی سازمان تات در بخش تحقیقات زراعی و باغی با حضور همکاران این بخش و واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ۲۷/۰۵/۱۳۹۸ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه مهندس مریم غزایی یان در خصوص رویکرد سازمان تحقیقات و تاکید دکتر خاوازی در خصوص شاخص های ارزیابی مراکز و جشنواره خوارزمی توضیحاتی ارائه نمودند.
سپس مهندس کتوکی در خصوص اهمیت اطلاعات و تاکید سازمان تحقیقات در جهت استفاده ازپایگاه های اطلاعاتی گیگالیب (دانلود روزآمد و آنی مقالات و کتب از پایگاه های بسیارمعتبر علمی جهان و بیش از ۲۰۰ پایگاه معتبر علمی )، پایگاه سیلیویکا (بانک مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی ) و خدمات تحویل مدرک که در قالب شاخص های اطلاع رسانی مورد ارزیابی و رتبه بندی مراکز قرار می گیرد توضیح و درخواست توجه بیشتر را داشتند .
در ادامه مهندس حاجی مشهدی رییس اداره فناوری اطلاعات در سخنانی گفت: با توجه به مهیا بودن اینترنت با سرعت مناسب در مرکز وهزینه مرکز برای این موضوع لزوم استفاده بهینه وعلمی ازاینترنت مرکز به نظر می رسد ودر بهترین حالت، بهره برداری از مقالات وکتب به روز موجود در این سامانه مورد تاکید می باشد همکاران ومحققان محترم در استفاده از این سامانه نگران حجم سهمیه بندی شده نباشند چرا که طبق آماری که از طریق سازمان تحقیقات در اختیار مان قرار می گیرد افرادی که در این حالت با کمبود حجم مواجه شوند ترافیک اضافه به آنها داده خواهد شد.
در ادامه جلسه و پس از پاسخ گفتگوی دوسویه و پاسخ به سوالات مطرح شده، دکتر مختارپور ریاست بخش ضمن تشکر از حاضران جلسه و جمع بندی مطالب عنوان شده از همکاران تقاضای توجه و تلاش مستمر در راستای پیشبرد اهداف سازمانی و استفاده از منابع علمی را داشتند .