برگزاری دومین جلسه نحوه بهره برداری از سامانه ها و پایگاه های علمی سازمان تات در بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دومین جلسه آموزشی کارشناسان اطلاع رسانی با پژوهشگران بخش های تحقیقاتی جهت بهره برداری دقیق از سامانه ها و پایگاه های علمی سازمان تات در بخش تحقیقات گیاهپزشکی با حضور همکاران این بخش و بخش تحقیقات خاک وآب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه مهندس مریم غزایی یان در خصوص رتبه بندی مراکز در پایان هر سال که بر اساس شاخص های اعلام شده صورت میگیرد و شرکت در جشنواره خوارزمی که از اهمیت خاصی برخوردار می باشد از همکاران بخش گیاهپزشکی و خاک و آب تقاضای توجه بیشتر را داشتند .
سپس مهندس کتوکی در خصوص نحوه استفاده همکاران از پایگاه های علمی که توسط سازمان تحقیقات جهت پشتیبانی علمی مراکز با صرف هزینه و اعتبار بسیار فراهم گردیده توضیح و به سوالات حاضران پاسخ داد
در ادامه مهندس حاجی مشهدی رییس اداره فناوری اطلاعات در سخنانی گفت: با توجه به مهیا بودن اینترنت با سرعت مناسب در مرکز وهزینه مرکز برای این موضوع وهمچنین مشکلات زیاد برای توزیع اینترنت بصورت بی سیم روی بستر شبکه داخلی مرکزکه در مساحتی حدود ۲۰ هکتار ساختمانهای بخشهای تحقیقاتی پراکنده شده اند، فقط وفقط جهت بهره مندی در جهت علمی همکاران می باشد والبته با توجه به محدودیت حجم اینترنت برای همکاران که به صورت سهمیه بندی ماهانه می باشد ،تمهیداتی صورت گرفته تا همکارانی که در جهت استفاده از این سامانه ها ودانلود مقالات با کمبود حجم مواجه شوند بلافاصله ترافیک مورد نظر به آنها اختصاص داده خواهد شد.در ادامه به سوالات همکاران که عمدتا در خصوص پایین بودن سرعت ومدل سخت افزارهای موجود بود پاسخ مناسب داده شد.
در انتهای نشست دکتر یونس آبادی رئیس بخش تحقیقات گیاهپزشکی و دکتر پهلوان راد رئیس بخش تحقیقات خاک وآب ضمن تشکر از واحد اطلاع رسانی، وضعیت سخت افزاری بخش ها را نامناسب دانسته و درخواست پیگیری موضوع را داشتند .