مصاحبه تلویزیونی رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور در حاشیه روز ملی مزرعه خشکه کاری برنج در استان گلستان

مصاحبه سیمای جمهوری اسلامی ایران با دکتر مریم حسینی رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور در برنامه روز ملی مزرعه خشکه کاری برنج در خصوص مسائل مربوط به خشکه کاری برنج و دستاوردهای پژوهشی در این زمینه انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گفتگو که در حاشیه روز ملی مزرعه خشکه کاری برنج انجام شد دکتر حسینی رئیس موسسه تحقیقات برنج در خصوص کشت مستقیم (خشکه کاری) برنج، با توجه به بررسی های انجام شده و دستاوردهایی که تا کنون از طرح های تحقیقاتی این حوزه بدست آمده وهمچنین کشت های جایگزین برنج با خبرنگار این رسانه مصاحبه نمود. دکتر حسینی در این گفتگو ضمن تاکید بر عدم شتاب در ترویج این روش گفت: ما باید مسائل فنی این الگوی کشت از جمله بذر، تاریخ کاشت، ماشین آلات کاشت و کنترل علف های هرز را به دقت بررسی نماییم و در ادامه با جمع آوری نتایج بتوانیم دستورالعمل خوبی به بخش اجرا ارائه نمائیم.