مصاحبه تلویزیونی مدیر مرکز کارآفرینی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در استان گلستان

در جریان سفر به روستای وامنان در شهرستان آزادشهر استان گلستان دکتر حمیدرضا مختاری مدیر مرکز کارآفرینی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی طی مصاحبه با خبرگزار سیمای گلستان به تشریح برنامه های این بازدید پرداختند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر مختاری روستای وامنان را بطور بالقوه الگوی موفق توسعه روستایی دانستند که می‌توان آن را برای روستا‌های دیگر منطقه و کشور معرفی نمود. مختاری یکی از برنامه های وزارتخانه را حذف واسطه ها و تکمیل فرایند تولید تا مصرف دانسته و افزود با استفاده از دانش روز و فروشگاه‌های مجازی می‌توان محصول تولیدی کشاورز را به دست مصرف کننده رسانید. در همین راستا مدیر عامل استارتاپ کشمون که در زمینه فروش زعفران فعالیت دارد در این روستا حضور پیدا نموده و از نزدیک با هیات مدیره شرکت تعاونی زعفران کاران وامنان در خصوص نحوه همکاری و ارائه خدمات بحث و تبادل نظر نمود. وی همچنین از پیگیری مجوزهای لازم جهت صدور پروانه بهره برداری تولید زعفران و گیاهان دارویی خبر داد.