برگزاری جلسه بحث آزاد به زبان انگلیسی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه بحث آزاد به زبان انگلیسی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در دفتر معاونت پژوهشی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که به همت و با حضور دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال­ یافته و گروهی از همکاران بخش های تحقیقاتی مختلف برگزار شد ابتدا افراد هر یک بطور کامل خود را معرفی کرده و در ادامه در مورد علایق کاری و تحقیقاتشان در مرکز به زبان انگلیسی صحبت و تبادل نظر کردند و در ادامه قرار به برگزاری هفته یک جلسه بحث آزاد بین محققان مشخص گردید تا افراد توانایی خودشان را در زمینه صبحت و سخنرانی به زبان انگیلسی را ارتقا دهند.