برگزاری جلسه برنامه ریزی روز مزرعه ملی علوفه در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نخستین جلسه برنامه ریزی روز مزرعه ملی علوفه در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، دراین برنامه که در تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ در محل دفتر معاونت پژوهشی و با حضور دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش و فناوری، و روسای بخش های تحقیقاتی برگزار شد ابتدا دکتر کیانی ضمن خداقوت به همکاران در اجرای شایسته طرح های تحقیقاتی و سایر برنامه های پژوهشی، توضیحاتی را درخصوص برنامه روز مزرعه ملی علوفه، سیاست های سازمان تحقیقات در این حوزه و سایر برنامه های مد نظر در موضوع فوق با اجرای استان و سیاست های ترویجی در سطح کشور و وضیفه مندی بخش ها در اجرای شایسته این برنامه را برای حاضران ارایه نمود.
سپس همکاران حاضر نقطه نظرها و پیشنهادهای خود را در موضوع های مختلف در راستای انجام موثر این مهم و سایر مسایل این حوزه مطرح نمودند.
در انتها دکتر کیانی ضمن جمع بندی جلسه، توضیحات لازم را در خصوص موضوع های مختلف بحث شده در جلسه ارایه داد و ضمن اشاره به نقش و انتظاری که از مرکز می رود از همکاران خواست تا با همیاری و همفکری یکدیگر در برگزاری شایسته این مناسبت مبارک سهیم بوده و تلاش نماییم تا همچون همیشه این مرکز در اجرای این مهم در جایگاه شایسته خود باشد.