حضور همکاران مرکز تحقیقات و آموزش و نمایندگان شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در کارگاه آموزشی بازاریابی اینترنتی

کارگاه آموزشی بازاریابی اینترنتی به همت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان و با حضور علاقمندان و فعالان این حوزه، اعضای اتاق بازرگانی استان گلستان، همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران و نمایندگان شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران شرکت ها، واحدها و هسته های فناور استان در سالن اداره کل ارتباطات و فناوری استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای توانمند سازی و ارتقای دانش همکاران و شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان در این حوزه، کارگاه آموزشی بازاریابی اینترنتی با ارایه دکتر بهزاد حسین عباسی و با هدف آشنایی شرکت کنندگان با این حوزه برگزار گردید و حاضران در این برنامه، با بخش های مختلف این برنامه آشنا شده و در گفتگویی دوسویه با اصول و موازین این حوزه آشنا شدند.