برگزاری برنامه آموزشی و مشاوره محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه و باغداران شهرستان رامیان

جلسه فنی و مشاوره محققان معین مرکز تحقیقات استان، با باغداران، کارشناسان و مدیریت مرکز خدمات فندرسک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامیان باحضور پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس صادق نژاد، مهندس غزایی یان، مهندس حبیبیان و دکتر محبوبه شریفی در روز شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین کشاورزان، مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحقق معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات فندرسک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامیان برگزار شد.
طی این بازدید، با توجه به اینکه در شهرستان رامیان، طی ماه های اخیر کارشناسان پهنه و باغداران با مشکل مگس میوه مدیترانه مواجه شدند، محققان معین مرکز ابتدا به بررسی تله های موجودر در باغ پرداخته و پس از مشاهده تعداد زیادی از مگس های مدیترانه توصیه های لازم جهت کنترل و پیشگری زمستانه و بهاره را به باغداران ارائه کرده و هشدار دادند که در صورت اجرا نشدن اقدامات، در سال آتی با طغیان بیشتر این آفت مواجه خواهند بود و همچنبن توصیه های باغبانی و توصیه های مرتبط با استفاده از اداوت کشاورزی نیز برای باغداران جهت بهبود باغ ها انجام گرفت.