برگزاری دوره آموزشی سامانه علم سنجی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

دوره آشنایی نحوه کار با سامانه علم سنجی با تدریس دکتر کریم نوبری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد وابسته به این مرکز برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، وی هدف از اجرای این دوره آموزشی را استخراج و نمایش به‌روز شاخص‌های علم‌سنجی پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دانستند.که علاوه بر درج اطلاعات عمومی پژوهشگران سازمان شامل نام و نام خانوادگی، موسسه، مرکز، بخش تحقیقاتی، رتبه علمی، رشته و آخرین مقطع تحصیلی، پژوهشگران می‌توانند تولیدات علمی خود را بر اساس شاخص‌هایی مانند تعداد مقالات، تعداد کل استنادات دریافت شده، میانگین استناد به ازای هر مقاله، شاخص h-Index و شاخص h-Index بدون خوداستنادی نویسندگان مشاهده کنند. خاطر نشان می سازد این دوره آموزشی به مدت ۱۲ ساعت که کارکنان ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد حضور داشتند.