تجلیل از همکار بازنشسته و پژوهشگر پیشکسوت برجسته بین المللی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

آیین تجلیل از همکار شریف بازنشسته و پژوهشگر پیشکسوت برجسته و بین المللی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در دفتر بخش برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این آیین که با حضور دکتر فرجی ریاست، دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهشی، دکتر علیرضا قدس ولی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز، دکتر جلال محمدزاده رئیس و همکاران بخش برگزار شد از سال ها خدمات و زحمات ارزشمند و ماندگار دکتر محمد اسماعیل اسدی، پژوهشگر پیشکسوت برجسته و بین المللی بخش که در سال جاری به افتخار بازنشستگی نایل شده اند و رد خیر بسیاری در تولید و ترویج و گسترش دانش کاربردی کشاورزی داشته با اهدای هدیه و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.