حضور فعال پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان درگردهمایی سالیانه تحقیقات چغندرقند

نشست سالیانه برنامه ریزی تحقیقات چغندرقند در سال ۱۳۹۹ با حضور دکتر محمودی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان، مهندس حصادی مجری محترم طرح چغندرقند، دکتر طالقانی ریاست مؤسسه، معاونین، محققین و کارشناسان بخش تحقیقات چغندرقند کشور روزهای اول و دوم بهمن ماه ۱۳۹۸ در محل سالن قره باغی ستاد موسسه تحقیقات چغندرقند کرج برگزار شد و پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در این آیین حضور فعال داشتند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در ابتدای این همایش دکتر طالقانی ریاست موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند در سخنانی ضمن خیر مقدم گویی به مهمانان، یکی از سیاست های وزارتخانه و موسسه را توسعه کشت چغندرقند پاییزه اعلام نمودند که در این خصوص استان گلستان دارای پتانسیل بزرگی از لحاظ توسعه کشت محصول پاییزه می باشد. در سال‌های اخیر نیز سطح زیر کشت و تولید این محصول در گلستان از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. دکتر طالقانی برمطالعات بیشتر و اجرای طرح های مقایسه ارقام, همچنین ارقام مقاوم به بولتینگ درگلستان را تاکید نمودند. وی مهمترین عامل توسعه سطح زیر کشت به ۳۰۰۰ هکتار را هماهنگی خوب سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان با موسسه چغندرقند عنوان نمود و از تلاش ها ی مدیران استانی و محققان گلستان تشکر و قدردانی نمود
خاطر نشان می سازد دکتر صابری عضو هیات علمی مرکز و محقق چغندر استان به نمایندگی از مرکز تحقیقات گلستان در این همایش حضور داشته و ضمن شرکت در پنل ها، کمیته ها و جلسات مختلف گزارش تولید چغندرقند استان را ارائه نمودند.