برگزاری دوره آموزشی صرفه جویی مصرف گاز در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی صرفه جویی در مصرف گاز با حضور همکاران این مرکز در فضای معاونت آموزش در ساختمان شهیدحاجی کریمی گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به مدت ۶ ساعت برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هدف از برگزاری این دوره که با همت و برنامه مشترک: مسول مدیریت سبز و پشتیبانی مرکز و همکاری معاونت آموزش انجام شد آموزش ویژه همکاران می باشد و مدرس این دوره مهندس پریناز سلیمانی از شرکت گاز استان گلستان در قالب ۶ ساعت آموزش ها و برنامه های تئوری و عملی، نکات مهم و دانش این حوزه را به شکل کاربردی در اختیار این گروه قرار داد.