برگزاری دومین دوره آموزشی مدیریت پهنه های عملیاتی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دومین دوره آموزشی مدیریت پهنه های عملیاتی با حضور همکاران کارشناسان پهنه سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در فضای معاونت آموزش در ساختمان شهیدحاجی کریمی گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به مدت ۳۶ ساعت (۶ روز) برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هدف از برگزاری این دوره، آموزش ویژه ۴۰ نفر از کارشناسان پهنه می باشد و مدرس این دوره مهندس محمد سبزه در قالب ۳۶ ساعت (۶ روز) آموزش ها و برنامه های کارگاهی، دانش این حوزه را به شکل کاربردی در اختیار این گروه قرار داد.