اهدای بیش از ۱۰۰ نسخه کتاب پژوهشگر پیشکسوت به کتابخانه مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر محمد اسماعیل اسدی همکار شریف بازنشسته و پژوهشگر پیشکسوت برجسته و بین المللی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در یک اقدام ارزشمند فرهنگی، بیش از ۱۰۰ نسخه کتاب علمی ارزشمند از مجموعه شخصی خود را به کتابخانه این مرکز اهدا کرد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس عبدالحامد کتوکی کارشناس مسئول فناوری اطلاعات واطلاع رسانی مرکز در این خصوص گفت: ا هدف از این اقدام فرهنگی دکتر اسدی که در راستای ادامه رد خیر ایشان و زکات العلم است و شامل کتب فارسی و انگلیسی در حوزه های تخصصی مرتبط با بخش می باشد استفاده بیشتر و مفید از کتاب ها توسط همکاران این مرکز و سایر بهره برداران کتابخانه است.