بازدید دکتر فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از روند برنامه های باغ بوتانیک مرکز

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به همراه دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز روند توسعه و نحوه کاشت و میزان پیشرفت باغ بوتانیک مرکز بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس لطف اله پارسایی رییس بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت: ایجاد باغ بوتانیک و کشت و توسعه گیاهان مخصوصاً اندمیک یکی از دغدغه های اصلی این بخش تحقیقاتی بوده است که حمایت های جدی نیز از جانب ریاست مرکز در تسهیل و گسترش آن در سال جاری بعمل آمده است به همین منظور پس از شروع به کاشت گونه های درختی و درختچه ای و کشت گونه سرو کامیس برای فضای سبز کنار جاده ای فضای باغ  بوتانیک، ریاست مرکز به اتفاق دکتر کیانی معاون پژوهشی از چگونگی کاشت و روند پیشرفت کار از نزدیک بازدید بعمل آوردند در این دیدار مهندس کریمی دوست مسئول باغ بوتانیک نیز توضیحات لازم، میزان پیشرفت و برنامه های آتی در این زمینه را به اطلاع حاضران رساند.