حضور فعال رییس و همکاران بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی استان گلستان در گردهمایی سالانه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

هفدهمین گردهمایی سالیانه محققین و اعضاء هیات علمی ستاد و مراکز تابعه استانی موءسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور (به صورت مجازی – ویدئو کنفرانس) برگزار گردید و دکتر جلال محمد زاده رییس و همکاران بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در این آیین حضور فعال داشتند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هفدهمین گردهمایی سالانه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با ارائه گزارش سالیانه عملکرد وارائه برنامه های آتی از سوی دکتر عباسی ریاست موسسه و با حضور دکتر بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر جوادی معاون پژوهش و فناوری و دکتر مویدی معاون ترویج و اموزش کشاورزی در تاریخ نهم تیرماه ۹۹ بصورت مجازی در ستاد موسسه برگزار شد. در این برنامه معاون پژوهشی مرکز به همراه دکتر محمدزاده رئیس بخش و اعضای هیات علمی و کارشناسان بخش، با ارائه نقطه نظرات خود در خصوص امکانات، فعالیت ها، کمبودها، نیازها و … در برنامه های جاری و آتی بخش در هر سه دیسیپلین آبیاری و زهکشی، صنایع غذایی و پس از برداشت و ماشین های کشاورزی را به صورت نوشتاری با نمایندگان مربوطه ارائه کردند.

پاسخ دهید