حضور محقق بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در جلسه زراعت چوب با آب های نا متعارف

محقق بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در جلسه یاوران تولید با موضوع زراعت چوب با آب های نامتعارف حضور یافت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این جلسه که در اداره منابع طبیعی شهرستان آق قلا تشکیل شد مهندس اسدالله کریمی دوست پژوهشگر بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری به همراه همکاران بخش اجرا، دانشگاه، استانداری ضمن شرکت در جلسه و بازدید از عرصه های طبیعی در راستای زراعت و تولید چوب مورد نیاز صنایع تبدیلی کارخانجات بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید که ضمن استمرار این جلسات تا حصول نتیجه،  پیگیری های لازم توسط تیم یاد شده صورت گیرد.

پاسخ دهید