نگارش کتاب به همت عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

یک عنوان کتاب به همت دکتر محمد برزعلی عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تقدیم جامعه علمی شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات این کتاب تحت عنوان: مبانی حقوقی تولید، عرضه  و مصرف محصولات تراریخته کشاورزی و به قلم دکتر محمد برزعلی و گروهی از همکاران ایشان نگارش شده است. کتاب فوق به چاپ رسیده و هم اکنون در اختیار علاقمندان می باشد.

دکتر برزعلی در خصوص این کتاب گفت:

امروزه تولید و مصرف محصولات تراریخته (تغییر ژنتیکی یافته یا  دستکاری شده ژنتیکی) و اثرات آنها بر ‏سلامتی انسان و محیط زیست از مباحث مورد توجه فنی و حقوقی در حوزه های مختلفی همچون کشاورزی، محیط ‏زیست، مواد غذایی و داروئی در نقاط مختلف دنیا است. عده‌ای گسترش استفاده از آنها را برای ارتقاء ‏امنیت غذایی بشر در حال و آینده لازم و عده‌ای بر جنبه های احتیاطی و ضررهای (احتمالی) آنها بر ‏سلامت انسان و محیط زیست تاکید ورزیده‌اند‏. با این اوصاف پس از امضای پروتکل کارتاهنا در خصوص نقل و انتقال موجودات تراریخته و الحاق جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۲ به آن و تصویب قانون ایمنی زیستی در سال ۱۳۸۸، این موضوع نیز با ارائه نقطه نظرهای خاصی در داخل کشور نیز همراه گردید. بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی حقوقی در این خصوص و پیش گرفتن رویه‌های متفاوت کشورهای جهان بویژه در ۱۵ سال گذشته در زمینه تولید و مصرف این محصولات نشان می دهد که ضرورت دارد برخی از قوانین و مقررات داخلی مورد واکاوی مجدد، بویژه در بخش حقوق مصرف‌کنندگان قرار گیرد. در این راستا سعی شده است ضمن نگاه کلی به مبانی تولید انواع محصولات تراریخته، نگاه جامعه بین الملل از دیدگاههای فنی، تجاری و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و با مروری اجمالی به قوانین و مقررات داخلی بویژه در راستای حقوق مصرف کنندگان و با تاکید بر مقوله برچسب گذاری محصولات تراریخته و وجود مبنایی مسؤولیت مدنی به آسیب شناسی و ارائه پیشنهادها در حوزه‌های مختلف پرداخته شود.

شایان ذکر است نویسندگان در این کتاب سعی در گشودن صفحات تازه ای در علم حقوق کشاورزی (Agricultural Law) در کشور نیز دارند لذاً نگاه جهت داری در تایید یا رد تولید و مصرف محصولات تراریخته دنبال نمی نمایند. در آینده نیز قصد بر انتشار مجموعه ای مشابه در خصوص محصولات و غذای ارگانیک (زیستی) می باشد. ارائه نقطه نظرات صاحب نظران و محققان در این زمینه‌ها  مزید امتنان خواهد بود.

پاسخ دهید