اخبار

انتشار دسـتاورد محققان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان تحت عنوان: افزایش تولید باقلا با معرفی دو رقم شادان و فیض در فصلنامه بازتاب سازمان تات

دسـتاورد محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تحت عنوان:  افزایش تولید باقلا با معرفی دو رقم  شادان ...

ادامه مطلب »

برگزاری وبینار بین المللی «پایش پیش آگاهی اپیدمی‌های آفات و بیماری‌های گیاهی در پاسخ به تغییر اقلیم» با حضور دکتر آقاجانی پژوهشگر بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

وبینار بین المللی «پایش پیش آگاهی اپیدمی‌های آفات و بیماری‌های گیاهی در پاسخ به تغییر اقلیم» (Monitoring and Early Warning ...

ادامه مطلب »

برگزاری دوره آموزشی وبیناری مسائل حفاظتی و بهره برداری از قنوات استان گلستان در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی غیرحضوری و وبیناری مسائل حفاظتی و بهره برداری از قنوات استان گلستان در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در روز سوم مرداد ماه ۱۴۰۰ در ساختمان شهید حاجی ...

ادامه مطلب »