گزارشات

گزارش عملکرد آموزشی و پژوهشی مرکز

 


                        

                         

                        

             

 

 

سامانه سیمابر: در این سامانه می توانید گزارشات آماری و اطلاعاتی طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و دوره های آموزشی و فعالیت های ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان را از سال ۱۳۹۶ مشاهده فرمائید.

 

گزارش کامل دستاوردهای برنامه‌های کاروان راهیان پیشرفت کشاورزی در استان گلستان (۱۶ بهمن ۱۴۰۲)