سامانه ها، دفاتر ستادی و موسسات تابعه

سامانه ها و درگاه های اطلاعاتی سازمان

اتوماسیون اداری  درگاه خدمات الکترونیک  پست سازمانی
 نمــاتــات  علم سنجی  سمپات
 وب کنفرانس  امور فناوری کشاورزی  تالار ترویج کشاورزی
 مدیریت نشریات علمی  مدیریت انتشارات علمی  جستجوگر کشاورزی
 کتابخانه دیجیتالی گیگا  کتابخانه مجازی فیپاک  همایش های علمی کشاورزی
 سامانه آموزش کارکنان  سامانه آموزش بهره برداران