خبرنامه داخلی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان – تات گلستان

مدیر مسئول:

علیرضا صابری
مدرک تحصیلی: دکترای زراعت
سمت: رئیس مرکز
پست الکترونیک: Alireza_sa70@yahoo.com
تلفن تماس: ۰۹۱۱۲۷۳۴۳۶۵

سردبیر:

محمدعلی آقاجانی
مدرک تحصیلی: دکتری بیماری شناسی گیاهی
سمت: معاون آموزش مرکز
پست الکترونیک: maaghajanina@yahoo.com
تلفن تماس: ۰۹۱۱۱۷۰۱۵۷۶

مدیر داخلی:

نورا… تازیکه
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زراعت
سمت: مسئول واحد آموزشی شهید روحانی فرد
پست الکترونیک : n.tazikeh@yahoo.com
تلفن تماس: ۰۹۱۱۹۶۹۹۳۳۱

 

شماره نخست، سال اول، پائیز ۱۴۰۰
در این شماره می خوانیم: صفحه
۱- معرفی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

۲

۲- کشاورزی و آب در استان در یک نگاه

۳

۳- مهم‎ترین دستاوردهای مرکز طی یک سال گذشته (معرفی رقم آراز)

۴

۴- تغییر اقلیم و اثرات آن بر کشاورزی و محیط زیست

۵

۵- کرونا فرصتی برای تغییر شیوه آموزش (گزارش سالانه)

۶

۶- مهم‎ترین فعالیت‎های عمرانی و پشتیبانی مرکز

۷

همکاران این شماره:

سیدافشین مساوات، مینا غزائی یان، فاطمه شیخ، محمد حسن پناه، قاسم خدری، عطیه صفرنژاد

دانلود خبرنامه شماره نخست (TATGolestan.NO.1)

 

شماره دوم، سال اول، زمستان ۱۴۰۰
در این شماره می خوانیم: صفحه
۱- معرفی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

۲

۲- کشت مستقیم برنج در بستر خشک (خشکه کاری)

۳

۳- دستاوردها (معرفی ارقام جو دیم و آبی)

۴

۴- برگزاری همایش فرهنگ و مدیریت جهادی، امنیت غذایی در گرگان

۵

۵- گزارش آموزش و معرفی مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی گلستان

۶

۶- ره آورد سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان گلستان

۷

همکاران این شماره:

سیدافشین مساوات، مینا غزائی یان، فاطمه شیخ، محمد حسن پناه، قاسم خدری، عطیه صفرنژاد

دانلود خبرنامه شماره دوم  (TATGolestan.NO.2)

 

شماره سوم، سال دوم، بهار ۱۴۰۱
در این شماره می خوانیم: صفحه
۱- معرفی واحد آموزش کشاورزی شهید روحانی فرد

۲

۲- گزارش تحلیلی (اهمیت توسعه ارقام مقاوم به بیماری های گندم در استان گلستان)

۳

۳- دستاوردها (معرفی ارقام گندم دیم)

۴

۴- گزارش برنامه هفته انتقال یافته‌های تحقیقاتی

۵

۵- گزارش دستاورد (مدیریت بیماری بادزدگی سیب‌زمینی با استفاده از مدل پیش‌آگاهی گلفیتو)

۶

۶- رویدادهای مهم مرکز

۷

همکاران این شماره:

سیدافشین مساوات، مینا غزائی یان، فاطمه شیخ، محمد حسن پناه، قاسم خدری، عطیه صفرنژاد

دانلود خبرنامه شماره سوم (TATGolestan.NO.3)

 

شماره پنجم، سال دوم، پاییز ۱۴۰۱
در این شماره می خوانیم: صفحه
۱- معرفی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد

۲

۲- آیین بزرگداشت روز جهانی خاک

۳

۳- معرفی ارقام عدس (سپهر و نوژیان)

۴

۴- گزارش سفر علمی دو نفر از همکاران بخش منابع طبیعی و آبخیزداری به کشور دانمارک

۵

۵- تربیت کشاورزان آینده

۶

۶- تکمیل، مرمت و تجهیز آزمایشگاه تشخیص عوامل بیوتروریسم و ساخت انبارهای ژرم پلاسم محصولات کشاورزی در مرکز

۷

همکاران این شماره:

سیدافشین مساوات، مینا غزائی یان، فاطمه شیخ، محمد حسن پناه، قاسم خدری، عطیه صفرنژاد

دانلود خبرنامه شماره پنجم  (TATGolestan.NO.5)

 

شماره ششم، سال دوم، زمستان ۱۴۰۱
در این شماره می خوانیم: صفحه
۱- معرفی بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری

۲

۲- کشف و معرفی گونه‌ جدیدی برای جنس Diaphanoptera از ایران

۳

۳- خلاصه سخنرانی‎های دهه فجر ۱۴۰۱

۴

۴- کارنامه معاونت آموزش مرکز گلستان طی سال ۱۴۰۱

۵

۵- طرح الگوی کشت، مبانی، چالش‎ها و اقدامات

۶

همکاران این شماره:

سیدافشین مساوات، مینا غزائییان، فاطمه شیخ، محمد حسن پناه، قاسم خدری، عطیه صفرنژاد

دانلود خبرنامه شماره ششم (TATGolestan.NO.6)

 

شماره هفتم، سال سوم، بهار ۱۴۰۲
در این شماره می خوانیم: صفحه
۱- معرفی ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان)

۲

۲- گزارش تحلیلی (طغیان بیماری بادزدگی سیب زمینی در گرگان)

۳

۳- دستاوردها (استفاده از دانه ارقام کم تانن و بدون تانن باقلا به عنوان جایگزین بخشی از جیره جوجه های گوشتی)

۴

۴- آموزش (انتقال یافته ‎های تحقیقاتی محصولات پاییزه)

۵

۵- پشتیبانی (جشن برداشت محصولات زراعی مرکز در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱)

۶

۶- اخبار (رویدادهای مهم مرکز)

۷

همکاران این شماره:

محمد حسن پناه، سیدافشین مساوات، مینا غزائییان، فاطمه شیخ، قاسم خدری، عطیه صفرنژاد

دانلود خبرنامه شماره هفتم (TATGolestan.NO.7)

 

شماره هشتم، سال سوم، تابستان ۱۴۰۲
در این شماره می خوانیم: صفحه
۱- معرفی بخش تحقیقات گیاهپزشکی

۲

۲- گزارش تحلیلی (توسعه گیاهان علوفه ای جدید پاییزه)

۳

۳- دستاوردها (معرفی هیبرید آفتابگردان رقم آذر)

۴

۴- آموزش (جوانسازی بخش کشاورزی)

۵

۵- عمرانی (فعالیت های پشتیبانی مرکز)

۶

۶- اخبار (رویدادهای مهم مرکز)

۷

همکاران این شماره:

محمد حسن پناه، سیدافشین مساوات، مینا غزائییان، فاطمه شیخ، قاسم خدری، عطیه صفرنژاد

دانلود خبرنامه شماره هشتم (TATGolestan.NO.8)

 

شماره نهم، سال سوم، پائیز ۱۴۰۲
در این شماره می خوانیم: صفحه
۱- معرفی مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی

۲

۲- گزارش تحلیلی (فرسایش اخلاقی در منابع طبیعی …)

۳

۳- دستاوردها (معرفی دو رقم جو و معرفی کتاب …)

۴

۴- آموزش (گزارش برگزاری دوره کارورزی بدو…)

۷

۵- بازسازی واحد آموزش شهید روحانی فرد

۸

۶- حضور دکتر خیام نکویی و  …..)

۹

همکاران این شماره:

محمد حسن پناه، سیدافشین مساوات، مینا غزائییان، فاطمه شیخ، قاسم خدری، عطیه صفرنژاد

دانلود خبرنامه شماره نهم (TATGolestan.NO.9)

 

شماره دهم، سال سوم، زمستان ۱۴۰۲
در این شماره می خوانیم: صفحه
۱- معرفی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی گلستان

۲

۲- گزارش تحلیلی (هوش مصنوعی؛ انقلابی نوین در عرصه کشاورزی …)

۳

۳- دستاوردها (برنامه کاربردی (اپلیکیشن)” تعیین زمان و مقدار آب …)

۴

۴- آموزش (برگزاری دوره آموزشی ملی “آشنایی با انواع کمباین ..)

۵

۵- عمرانی (عملکرد حوزه برنامه‎ریزی و پشتیبانی در زمستان ۱۴۰۲)

۶

۶- اخبار و رویدادها (دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تات …)

۷

همکاران این شماره:

محمد حسن پناه، سیدافشین مساوات، مینا غزائییان، فاطمه شیخ، قاسم خدری، عطیه صفرنژاد

دانلود خبرنامه شماره دهم (TATGolestan.NO.10)

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های ستاره دار را پر کنید. *

*

معادله‌ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.