کتب

آفات انباری گندم

تألیف: سلیمان خرمالی ویراستاران علمی: دکتر عارف معروف، دکتر ابوالقاسم خالقی زاده و مهندس کیانوش جعفری، اعضای هیئت‌علمی موسسه تحقیقات ...

ادامه مطلب »

از گوساله تا تلیسه

یک راهنمای کاربردی برای پرورش گوساله نویسندگان: جان هولسن، بری کلین سورمینک مترجمان: دکتر عبداله سمیعی، مهندس حسین امیدی میرزایی ...

ادامه مطلب »