بیانیه توافق سطح خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

مقدمه

مراجعین محترم؛
بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان به آگاهی مراجعین محترم می رسد:

* هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و در سطح استانی در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان برای خدمت گیرندگان مورد توافق قرار گیرد.

* این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمات، روش‌های نظارت و مسئولیت های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را در صورت لزوم مشخص می‌کند.

مسئولیت و تعهدات:

۱- این تارنما مجهز به امکان ثبت درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه پایین صفحه اصلی در بخش شکایات برای ثبت شکایات از طریق سامانه ثبت شکایت به صورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، دارا می باشد. همچنین لینک ارسال فرم شکایات در ذیل آیکون “میز خدمت” در منوی اصلی قرار داده شده است.

۲- حوزه پاسخگویی میز خدمت برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از خدمت های الکترونیکی راه اندازی گردیده است. جهت ارتباط با مرکز به قسمت بالای پورتال بخش “تماس با ما” مراجعه فرمایید. همچنین جهت ارتباط با ریاست مرکز به قسمت ارتباط با رئیس مرکز و سایر حوزه ها به بخش “معرفی ”  مراجعه فرمایید.  و برای بیان نظرات  در میز خدمات بخش نظرسنجی و ارسال شکایات  فعال است و آماده پذیرش نظرات و پیشنهادات سازنده شما برای افزایش کیفیت ارائه خدمات سازمان می باشد و در صورت لزوم برای اصلاح فرآیندها موثر خواهد بود، لذا در صورت امکان در نظرسنجی میز خدمت الکترونیکی ما مشارکت فرمایید.

۳- این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس مراجعین گرامی می باشد. در صورت بروز هرگونه اشکال و نقض فنی اطلاع رسانی خواهد شد.
۴-اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم‌های الکترونیکی، دراختیار عموم قرار نمی‌گیرد.

۵- این توافقنامه سطح خدمت تا پایان سال  ۱۴۰۱ اعتبار دارد.
در صورت تمایل برای بهبود کیفیت ارائه خدمات در این تارنما خواهشمند است در نظرسنجی تارنمای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی شرکت فرمایید.