آرشیو نویسنده : مدیریت سایت

ارایه گزارش پیشرفت سامانه کشاورزی حفاظتی در استان گلستان و کشور در وزارت جهاد کشاورزی به همت پژوهشگر پیشکسوت بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به همت دکتر محمد اسماعیل اسدی محقق مروج پیشکسوت آبیاری و عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ...

ادامه مطلب »

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در پیامی درگذشت دانشـمند فرهیـخته و مدیر برجسته کشـور، زنده یاد دکتـر بهـزاد قره یـاضی را تسلیت گفت

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در پیامی، ضایعه درگذشت دانشـمند فرهیـخته ...

ادامه مطلب »

تقدیر دکتر فرجی از همکاران حراست مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با توجه به افتخار انتخاب  حراست برتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از همکاران حراست مرکز با توجه به کسب ...

ادامه مطلب »