آرشیو روزانه: ۱۴ تیر ۱۳۹۹

تهیه گزارش تلویزیونی کشت سامانه ریز بد دایم برای سال پنجم در کردکوی به همت پژوهشگر پیشکسوت بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به همت دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر پیشکسوت برجسته و بین المللی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات ...

ادامه مطلب »