آرشیو روزانه: ۴ دی ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی جایگاه گیاه دارویی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra در استان گلستان در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به مناسبت هفته پژوهش سال ۱۳۹۷

به مناسبت نکوداشت هفته پژوهش سال ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی تحت عنوان جایگاه گیاه دارویی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra در استان ...

ادامه مطلب »

برگزاری کارگاه آموزشی بررسی تغییرات جمعیت کرم گلوگاه انار (Lep.: Pyralidae) Ectomyelois ceratoniae در استان گلستان در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به مناسبت هفته پژوهش سال ۱۳۹۷

به مناسبت نکوداشت هفته پژوهش سال ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی تحت عنوان بررسی تغییرات جمعیت کرم گلوگاه انار (Lep.: Pyralidae) Ectomyelois ...

ادامه مطلب »