اخبار

دریافت امتیاز و تقدیر مهندس محسن باقری پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از سوی رئیس موسسه تحقیقات اصلاح بذر کشور

مهندس محسن باقری عضو هیات علمی و پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ...

ادامه مطلب »

با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور، تفاهم نامه سه جانبه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و سازمان جهاد کشاورزی منعقد شد.

با حضور علی اوسط هاشمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و هادی حق شناس ...

ادامه مطلب »