اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی کشاورزی حفاظتی در مناطق کوهستانی شهرستان مینودشت به همت پژوهشگر پیشکسوت مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کارگاه آموزشی تحت عنوان کشاورزی حفاظتی برای کشاورزان مناطق کوهستانی شهرستان مینودشت به همت دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر پیشکسوت ...

ادامه مطلب »

انتشار دستورالعمل فنی “راهکارهای فنی و مهندسی برای تولید و نگهداری کلزای پاییزه” با همکاری و همت محققان بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دستورالعمل فنی “راهکارهای فنی و مهندسی برای تولید و نگهداری کلزای پاییزه” با همکاری و همت محققان بخش تحقیقات فنی ...

ادامه مطلب »